Kar Tanesi Erimezse
Zamansız Saat Durağı
Diyeceğim…!