Nitel ve nicel araştırma nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür.