Tagged: Havanın kütlesi var mı

Havanın kütlesi var mı?

Hava, başta azot ve oksijen olmak üzere çeşitli gazlardan oluştuğuna ve bu gazlarda atomlar ve moleküller, onlar da proton, nötron, elektron gibi kütleli madde parçacıklarından oluştuğuna göre, demek...