Tagged: işlenmiş data

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı

Araştırma, bilimsel araştırma, bilgi nedir?

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır.