Tagged: Karanlık nedir?

Karanlık nedir?

Karanlık mesafe algısını, uzaklığı bitirip içinde yok eden, yani mesafeyi emen kainatımızın tamamına egemen temel olgulardan biridir. Işığı bile emer onu köreltir. Fiziksel bir madde asla değildir ama...