Tagged: Pi Sayısı

Pi Sayısı…!

Pi nedir? Matematikçi: “Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır.” Bilgisayar Programcısı: “Pi 3,14159265389 dur.” Fizikçi: “3,14159 artı eksi 0,000005’tir.” Mühendis: “Yaklaşık 22/7’dir” Pi≈3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620 8998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450 2841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652