Pi Sayısı…!

Pi nedir?

Matematikçi: “Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır.”

Bilgisayar Programcısı: “Pi 3,14159265389 dur.”

Fizikçi: “3,14159 artı eksi 0,000005’tir.”

Mühendis: “Yaklaşık 22/7’dir”

Pi≈3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620
8998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450
2841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652 Devamını Oku