Tagged: sonuç

Pozitif Bilimlerin Özellikleri Nelerdir?

Pozitif Bilimlerin Özellikleri Nelerdir?

Pozitif Bilim Konuları sınırları önceden belirlenmiş olan somut varlık alanlarıdır. Evrenin belli özellikleri olan bir bölümünü ele alan bu gruptaki bilimler, soyut kavramlar üzerine araştırma yapmazlar. Deneylenemeyen konuları...