Tagged: Temel Nitelikler

Haldun Öztürk - Yol Macerası

Bilimsel Yöntem Nedir? Temel Nitelikleri Nelerdir?

Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim insanları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.