Bir reel sayıdır.

e sayısı : Leonard Euler’in isminden gelir ve kabaca tanımı f(x) = 1/x fonksiyonunun eğrisi altında bir birim karelik alan sınırlanabilmesi için x=1 doğrusunun sağında seçilecek doğrunun x eksenini kestiği noktadır.

e ≈ 2.718281828459045235360287471352662497757247093699959574966…

Bilinen basamaklarının sayısı : 50,100,000,000

About Post Author