Anlamış Değilim

Biri sevdiğini anlatmak istiyor, diğeri anlamak, Fakat bir türlü anlaşamıyorlar, sadece [...]