Merhaba, ben Haldun Öztürk. Seyahati ve şiiri seven bilgisayar mühendisiyim. Yol Macerası ile birlikte keşfedelim! Gezdiğim şehirlerin seyahat videoları, geçmişe dair hikâyeleri, işe yarar tüyoları, yaşadığım anıları, kent tanıtımları ve benzer içerikleri macera tadında bu kanalda paylaşıyorum. Ayrıca yazdığım şiirleri "Şairin Sesinden" bölümünde bulabilirsiniz. Şiirlerle harmanlanmış yolculuklarda buluşalım. Yeni maceralardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yol maceralarımız bol olsun. İyi seyirler...
Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı
Bilimsel Araştırmaların Ortak Nitelikleri Neler Olmalıdır?

1. Bilimsel araştırma problem çözmeye yönelik belli aşamaları kapsayan, yansız, sistemli çalışmalar sürecidir.

2. Bilimsel araştırma, doğruluğu test edilmiş, sistemli ve organize, daha önceki bilgilerden hareket ederek literatürde bulunmayan yeni bir bilgiye ulaşmaya çalışır.

3. Bilimsel araştırma kendini yenilemeye açıktır. Belirlenen değişkenler ölçülebilir, gözlenebilir olmalı ve başka istatistik yöntemlerle analiz edilip araştırma tekrarlanabilmelidir.

4. Bilimsel araştırmanın dayanakları bilimsel ortak ölçütler olmalı. Kişisel kanılar ve duygusal yaklaşımlar olmamalıdır.

5. Bilimsel araştırma tarafsız ve tüm eleştirilere açık olmalıdır.

6. Bilimsel araştırmada verilerin belli bir sistem bütünlüğünde yayımlanması zorunludur. Yorumsuz araştırma eksiktir, tamamlanmamıştır.

7. Bilimsel araştırma; bilim adamları ve araştırmacılar için anlamlı ve önemli olmalıdır.

8. Bilimsel araştırma doğal olaylar ve olgular arası ilişkiler sistemini ortaya koyar.

Daha fazla bilgi için:

http://bilimsel-arastirmanin-nitelikleri.nedir.org/

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı
Bilimsel Araştırma Hangi Aşamalardan Geçerek Planlanır?
 1. Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi
 2. Araştırma Problemini Tanımlama
 3. Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
 4. Hipotezlerin Yazılması
 5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
 6. Verilerin Toplanması ve Analizi
 7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

1. PROJENİN KONUSUNU SEÇMEK

Projenizi ilgilendiğiniz üst kısmına düşündüğünüz heyecan ettiğiniz konular üst kısmına seçin. Aklınıza çok fikir gelebilir. Bunları not edin. Bir An Önce hüküm vermeyin. Bunların içinde sizin en güzel yapabileceğinizi en heyecan ettiğiniz seçin. Bu proje yalnızca sizin tercih edeceğiniz konuda bilgili olduğunuzu göstermeyecek. Unutmayın sizin bir sorunuz var. Bu problemin yanıtını vermek sebebiyle bilimsel bir proje hazırlıyorsunuz.

2. BİLGİ TOPLAMAK

Projenin konusunu belirledikten ardından konunuzla alakalı kitaplardan dergilerden internetten insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın. Bilginin yazılı olması gerekmiyor . Konunuzla alakalı fotoğraf asetat saydam model afiş ve bulabileceğiniz her çeşitli malzemeyi toplayın . Projenizi en güzel ne türlü sunabileceğinizi düşünün .

3. BİLİMSEL YÖNTEM

Sizin bir sorunuz heyecan ettiğiniz bir şey var. Projenizin amacı nedir? Ne aramaya çalışıyorsunuz? Sorunuzun cevabı ne olabilir? Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek deneyler ne türlü olabilmektedir hangi malzemeleri kullanabilirsiniz hangi ölçümleri yapabilirsiniz?

4. KONTROLLÜ DENEY YAPMAK VE SONUÇLARI KAYDETMEK

Tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın . Kontrollü olarak ve tespit edecek bir işlem sırası izlenerek laboratuvarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir. Deneyi yaparken bütün gözlemlerinizi bütün düşünceleriniz not edin. Bütün notlarınız çalışmanız bittikten ardından her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak ayrıca şayet bir hatalı yaparsanız hatanızın nerede olduğunu gösterecektir. Hatalı yapmaktan korkmayın. Bugün bilimin bize gösterdiği buluşlar ve keşifler uzun uğraşların bitiminde bir daha tekrar deneme ve yine yılmadan bir daha deneme ile gerçekleşmiştir. Bilim sabır ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayın. Şayet bilimsel yöntemi gerçek şekilde uygularsanız kesinlikle bir sonuca ulaşırsınız.

5. GRAFİKLER TABLOLAR ÇİZİMLER MODELLER

Bulduğunuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler tablolar çizimler yolu ile gösterin . Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

6. YAPTIĞINI GÖSTER

Çalışmanız temel ve itinalı olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı. Yaptığınız maket deney kişilerin anlayabileceği şekilde düzenlenmeli ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz. Bunu renkleri faydalanarak insanları şaşırtacak eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratıcılık sizlere kalmış. Kullandığınız bilimsel yöntemi gösterin.

7. RAPOR YAZMA

Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve ne türlü yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da tespit edecek kurallara ve tespit edecek sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız.

8. SUNUŞ

Bilimsel bir projenin kesinlikle sunuşu yapılır. Siz de projenizi arkadaşlarınıza öğretmenlerinize ailenize jüriye ve tanımadığınız çok insana sunacaksınız. Projeyi sunuş pratikleri yapın. Bir arkadaşınıza ailenize öğretmeninize sunun. Ayrıca unutmayın konunuzu en güzel siz biliyorsunuz. Çok uğraştınız emek harcadınız hemen sizin bildiğiniz bilgileri öbür insanlarla paylaşma vakti geldi.

http://bilimsel-arastirma-basamaklari.nedir.org/

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı
Araştırma, bilimsel araştırma, bilgi nedir?

Araştırma Nedir?

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır. UNESCO’nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı eylemleri kapsar. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapan kişiye araştırmacı de denir.

İlkelerin anlaşılmasını amaçlayan temel araştırmaya kıyasla, uygulamalı araştırma daha çok insanın evren hakkındaki bilgisini ilerletmek için yöntem ve sistemlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Bir araştırmada bilimsel yöntem kullanılabilirse de, araştırma terimi bilimsel yöntemin kullanılmadığı araştırmaları da kapsar.

Araştırmada en başta gelen nokta, bir hipotezin ortaya konmasıdır. Böyle bir hipotez, karşılaşılan problemin özelliği ile ilgili bir ön genelleme olup, her hangi bir incelemede hemen ortaya çıkabilecek ve araştırmaya ışık tutabilecek temel ilişkilere ve muhtemel çözüm yollarına dikkati çekme amacını güder. Sağlam bir araştırmanın öteki özellikleri, incelenecek konuların ya da nesnelerin seçilmesinde gerekli dikkatin gösterilmesi, araştırma ile ilgili bilgilerin nasıl toplanacağının saptanması (testler, mülakatlar, anketler vb. yolu ile) toplanan bilgilerin analizinin tam olarak yapılması, bulguların özetlenmesi ve rapor edilmesi sırasında genellemelerin dikkatle ortaya konmasıdır.

Bilimsel yöntemin kullanıldığı araştırmalar bilimsel araştırma adını alırlar. Tarihsel araştırma bilimsel araştırmanın kapsamında yer alır.

Bilimsel Araştırma Nedir?

Bilimsel araştırma, bir araştırmacının bir problemi ele alarak açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesinin yoludur, raporudur. Her rapor, raporu hazırlayanın veya bir başkasının önceden yapmış olduğu araştırmalara dayandırılmıştır. Bütün bu çalışmada da yapılacak şey seçilen konuyu araştırmak ve bulguları kaleme almaktır. Araştırmacı başka araştırmacıların topladığı bilgileri gerektiği gibi kullanmayı
bilmelidir.

Temelde bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecidir diyebiliriz. Genel olarak bilimsel araştırma; problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi yani analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

Bilimsel araştırma, sistematik  veri toplama ve analiz etme sürecidir, Bazı bilimsel araştırmalar kuram üretmeyi ya da var olan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram bir olguyu açıklamaya kestirmeye kontrol etmeye yarayan ilişkiler ve ilkeleri bütünüdür diyebiliriz. Örnek verecek olursak; öğrenme  olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını sayabiliriz.

Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.

Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vb.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

Bilgi Nedir?

 1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 2. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat; insan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad, malumat.
 3. Bilim; insan anlağının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün, malumat, vukufbilgi

Bilginin çevirimi:

 • Bilgi doğar,bulunur ya da keşfedilir.
 • Bilgi kaydedilir.
 • Bilgi kullanılır, değerlendirilir.
 • Bilgi geliştirilir.
 • Bilgi aktarılır.
 • Bilgi arşive kaldırılır.

Bilgiler yukarıdaki çevrime göre ömürlerini tamamlar. Bilginin türü ve özellikleri değişse de bu çevrim değişmez.

İşlenmiş data olarak bilgi:

Veriler (data) genellikle tanımlanmamış kullanım ve başvuruları içeren ham gerçekleri göz önünde tutarlar. Bilgi seçeneklere etkiyen işlenmiş data olmak üzere göz önünde tutulur.  Data bazen formatlanır, filitrelenir ve özetlenir. Araştırmacılar  datayı hipotezleri test etmek için toplarlar,böylece data, işlenmemiş ve analiz edilmemiş sayılara bağlıdır. Data, analiz edildiğinden ,bilim adamları datanın içerdiği bilgi hakkında konuşurlar,bilginin yorumlanması ise,analizlerinden elde edilir.

Belirsizliğin (Bilinmeyenin) karşıtı olarak bilgi:

Bilgi üzerindeki farklı bir perspektif ekonomik teoriden türetilmektedir ve burada bilgi bilinmeyenin negatif ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Mikro ekonomi teorisinde arz ve talebin dengesi mükemmel  olarak bilinen pazara bağlıdır. Burada tüm satıcılar ve alıcılar,birbirleri hakkında tüm bilgilere sahiptir ve bilinmemezlik burada yer almaz. Bilgi, arz ve talep hakkında bilinmeyenleri yok ederek bir pazarı mükemmel hale getirir.  Makro ekonomi teorisinde, ekonominin yönünü ölçen ve önceden haber veren ekonomik sinyaller ekonomik durum hakkında bilgi sağlarlar. Firma bu sinyalleri çözerek bilinmeyeni en aza indirir.
Yöneticiler bu nedenlerle bilgiyi bilinmeyeni azaltan şeklindeki terimlerle tanımlarlar. Çünkü yöneticiler, karar vermede alternatiflerin çıktılarını düşünmeli,kararın kalitesini,karar verme prosesinin etkisini arttıran çeşitli alternatiflerin çıktıları hakkında bilinmeyenin azaltılmasını  tasarlamalıdırlar.

Anlamlı bir sinyal olarak bilgi:

Bilgi teorisi, insanlar ve/veya makineler  arasındaki haberleşmenin etkisini ölçme olmakla birlikte ,bilgiyi haberleşmenin girdisi ve çıktısı olarak tanımlamaktadır. Gönderici ve alıcı tarafından aynı şekilde yorumlanan elektronik,denetlenebilir,görülebilir veya diğer sinyaller bilgiyi iletirler.

Yöneticiler haberleşmeci olarak görevlerinde bilgiye ulaşırlar ve bilgiyi yönetirler. Anlamlarını iletecek şekilde, datayı veya sinyalleri organize eden raporları alırlar. Yöneticiler, haberleşmenin bir parçası olarak duydukları ve gördükleri  bilgilerden bir anlam türetirler ve bunu karar vermek için kullanırlar.

Daha fazla bilgi için:

 1. https://bilgi.nedir.com
 2. https://www.reitix.com/Makaleler/Arastirma-Nedir/ID=1343
 3. https://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/223942-bilimsel-arastirma-nasil-yapilir.html#ixzz1a0cjJ6L6