Tagged: bilimsel araştırma

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı

Bilimsel Araştırmaların Ortak Nitelikleri Neler Olmalıdır?

1. Bilimsel araştırma problem çözmeye yönelik belli aşamaları kapsayan, yansız, sistemli çalışmalar sürecidir. 2. Bilimsel araştırma, doğruluğu test edilmiş, sistemli ve organize, daha önceki bilgilerden hareket ederek literatürde...

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı

Araştırma, bilimsel araştırma, bilgi nedir?

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır.