Satrançta 64 Altın Öğüt…!

Satrançta 64 Altın Öğüt

1. Yaptığınız her hamlenin bir amacı olsun.

2. Rakibin her hamlesinin amacını anlamaya çalışın. Oynadığı taşın gidebileceği yerlere bakın.

3. Girişken ama amaçlı oynayın. Gereksiz değiş tokuştan kaçının.

4. Rakibin stilini biliyorsanız, bundan yararlanın. Fakat sonunda, konuma göre oynayın, rakibe göre değil.

5. Rakibin hamlelerini göz ardı etmeyin.

6. Gereksiz yere şah çekmeyin. Anlamı varsa şah çekin.

7. Rakibin bütün tehditlerine yanıt bulun. Bunu yaparken kendi konumunuzu geliştirin ve/veya karşı tehdit yapın.

8. İnisiyatifi almaya çalışın. Zaten varsa, onu koruyun. Yoksa, ele geçirmeye çalışın.

9. Değiş-tokuşlarda, en azından verdiğin kadar alın.

10. Değiş-tokuşlarda, en değersiz taşla almaya başlayın, tabi başka bir taşla almak için geçerli bir neden yoksa.

11. Kayıplarınızı en aza indirin. Taş kaybediyorsanız, mümkün olduğunca az kaybetmeye çalışın.

12. Taş kaybediyorsanız, karşılığında olabildiğince çok almaya çalışın.

13. Hata yaparsanız, savaşmaktan vazgeçmeyin. Rakip avantaj elde ettikten sonra gevşeyip, sizin kurtulmanıza yol açabilir.

14. Kayıp durumda değilseniz, hiçbir zaman, rakip sizin tehdidinizi görmeyecek diye, riskli bir hamle yapmayın. Kayıp durumdaysanız zaten kaybedecek bir şey kalmadığı için bunu yapabilirsiniz.

15. Kendi analiz gücünüze güvenin. Rakibin hamlesinin amacını göremediyseniz, bir amaç taşımadığını varsayın.

16. Geçerli bir nedeni yoksa, feda yapmayın.

17. Eğer rakibin fedasını kabul etmek veya etmemek arasında bir karar veremiyorsanız, kabul edin.
18. Çok aletle hücum edin. Sadece 1 – 2 aletle hücum etmeyin.
19. Rakibin çifte tehditlerine dikkat edin. Bunun için, korunmasız taşlarınızın ve zayıflıklarınızın neler olduğunu saptayın.

20. Merkez için oynayın: onu koruyun, kontrol edin, ele geçirin, etkileyin.

21. Merkezi piyonlarla ele geçirmek için savaşın.

22. Dikkatsiz piyon hamleleri yapmayın. Açılışta mümkün olduğunca az piyon hamlesi yaparak gelişiminizi tamamlayın.

23. Mantıklı olmak koşuluyla, merkez piyonlarını 2 sürün.

24. Açılışta, mümkün olduğunca, sadece merkez piyonlarını oynayın. Tabi açılışın temelinde diğer piyonları oynamak yoksa.

25. Fillerinizi, merkez piyonlarını tek sürerek önlerini kapatmadan önce geliştirmeye çalışın.

26. Aletlerinizi, özellikle de atlarınızı, olabildiğince çabuk, merkeze doğru geliştirin.

27. Amaçlı bir şekilde gelişin; sadece geliştirmiş olmak için bir aleti oynamayın. 28. Zaman (veya hamle) kaybetmeyin. Her hamlede yeni bir alet geliştirmeye çalışın. Açılışta, geçerli bir nedeniniz yoksa, aynı taşı 2 veya daha fazla kere oynamayın.

29. Gelişimde, tehditler de yapmaya çalışın. Fakat gereksiz (geçersiz) tehditler yapmayın.

30. Öncelikle minör aletleri (atları ve filleri) geliştirin. Şah kanadındaki aletleri, vezir kanadındakilerden daha önce geliştirin, ve atları fillerden önce geliştirin.

31. Değiş-tokuşlarda da gelişmeye çalışın.

32. Gelişim avantajınız varsa, bunu değerlendirmek için hücum edin. Hücum etmezseniz, karşı taraf gelişimini tamamladığında avantajınız kalmaz.

33. Eğer açılışın gereği değilse, vezirinizi çok erken çıkmayın.

34. Taşlarınıza olabildiğince alan yaratmaya çalışın.

35. Açık hatları ele geçirin.

36. Kalelerinizi açık hatlara gelin, veya açılacak olan hatlara gelin.

37. Erken rok atın.

38. Rakibin rok atmasına engel olmaya çalışın. Onu merkezde kalmaya mahkum edin, özellikle açık oyunlarda.

39. Rakiplerinizin taşlarını açmaza alın. Kendi taşlarınızın açmaza girmemesine çalışın. Açmaza alınmışsanız, en kısa zamanda, açmazdan kurtulmaya çalışın.

40. Açmaza aldığınız taşları, eğer yararlı bir amacınız yoksa almayın. Mümkünse, onlara başka taşlarla da, özellikle piyonlarla, hücum etmeye çalışın.

41. Rok attıktan sonra, zorunlu olmadıkça, şahın önündeki piyonları oynamayın.

42. Rakip şaha hücum etmek için, etrafındaki karelerden birini seçin.

43. Rakibin, sizin bir renkte hareket eden filinizle aynı renkte fili yoksa (filiniz karşıtsızsa), bu filinin hücum edebileceği kareler seçin.

44. Özellikle karşıtsız filinin rengindeki karelerde taktik olanaklar araştırın.

45. Hücum eden taşlarınızı, diğer taşlarınızla hücumda destekleyin. Örneğin kalelerinizi, ve gerekirse vezirinizi de arka arkaya getirerek (batarya oluşturarak) hücumu destekleyin.

46. Taktik fırsatlar başka türlü gerektirmiyorsa, bataryada en önde en değersiz taşınız olsun.

47. Hamlelerinizin etkinliğini artırın. Esnek ve çok amaçlı hamleler yapın.

48. Bir hatta kontrolünüzü artırmak için, kalelerinizi çiftleyin, gerekirse vezirinizi de o hatta getirin.

49. Açık mı, kapalı mı bir oyun olduğunu irdeleyin, ve ona göre oynayın.

50. Açık oyunlarda fillerinizi koruyun (atlarınızı değiştirin), kapalı oyunlarda atlarınızı koruyun (fillerinizi değiştirin).

51. Fillerinizi etkin hale getirmek için, piyonlarınızı öbür renkteki karelere getirin.

52. Zayıflıklarınız, rakibin etkin filinin ters renkteki karelerde olsun.

53. Materyel olarak öndeyseniz, veya hücuma uğruyorsanız, taşları değiş-tokuşla azaltın. Materyel olarak gerideyseniz veya hücum yapıyorsanız, değiş-tokuşlardan kaçının.

54. Bir plan yapın, onu uygulayın ve planınıza sadık kalın. Planınızı sadece gerekiyorsa değiştirin.

55. Alan avantajı elde etmek için, genellikle zamandan fedakarlık etmeniz gerekir.

56. Kramp (sıkışık) durumdaysanız, değiş-tokuşlarla rahatlamaya çalışın.

57. Kötü (etkin olmayan) aletlerinizi, rakibin etkin aletleri ile değiş-tokuş yapın.

58. Eğer konumun özellikleri belirsizse, planınızı gizleyin (açığa vuran hamleleri sonraya saklayın). Planınızı açığa vurmayan hamleler yapın.

59. Alan kazanmak veya hat açmak için, piyonlarını ilerletin.

60. Eğer merkez bloke ise, rok atmakta acele etmeyin. Hangi kanada rok atacağınıza, rakibin planını anlayıp öyle karar verin.

61. Eğer gelişimde geriyseniz, oyunu (özellikle merkezi) kapalı tutun.

62. Küçük avantajları biriktirin. Tek bir avantaj oyunu kazanmaya yetmeyebilir. Ama birkaç avantaj size oyunu kazandırır.

63. Yedinci yatayı ele geçirmeye çalışın, özellikle kalelerinizle.

64. Analitik yöntemi kullanın. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız, önce konumu değerlendirin, ve bu değerlendirmenizle ilgili uygun soruları sorun.

H. ÖZTÜRK

Bilgisayar Mühendisi / Yazar / Tasarımcı

You may also like...