Klorofil neden yeşildir?

Klorofil neden yeşildir?

Klorofil, yapısında magnezyum bulunan, karmaşık yapılı bir biyomolekül. Klorofil molekülü, ışık spektrumunun belirli dalga boylarını yakalayabilen, halka şeklinde özel yapılar içeriyor. Bildiğimiz gibi bir cismin rengi, o cisim tarafından soğurulmadan yansıtılan dalga boyuna ait renkten ileri geliyor. İşte klorofil de, yeşil ışığı yakalayamadığı -yani soğuramadığı- için yansıtıyor ve bu nedenle de yeşil renkte görünüyor.

Bildiğimiz gibi bir cismin rengi, o cisim tarafından soğurulmadan yansıtılan dalga boyuna ait renkten ileri geliyor. İşte klorofil de, yeşil ışığı yakalayamadığı -yani soğuramadığı- için yansıtıyor ve bu nedenle de yeşil renkte görünüyor.

Yukarı