Klorofil, yapısında magnezyum bulunan, karmaşık yapılı bir biyomolekül. Klorofil molekülü, ışık spektrumunun belirli dalga boylarını yakalayabilen, halka şeklinde özel yapılar içeriyor. Bildiğimiz gibi bir cismin rengi, o cisim tarafından soğurulmadan yansıtılan dalga boyuna ait renkten ileri geliyor. İşte klorofil de, yeşil ışığı yakalayamadığı -yani soğuramadığı- için yansıtıyor ve bu nedenle de yeşil renkte görünüyor.

Bildiğimiz gibi bir cismin rengi, o cisim tarafından soğurulmadan yansıtılan dalga boyuna ait renkten ileri geliyor. İşte klorofil de, yeşil ışığı yakalayamadığı -yani soğuramadığı- için yansıtıyor ve bu nedenle de yeşil renkte görünüyor.

About Post Author