Bazı mıknatıslar elektriği iletirken (metal mıknatıslar), bazıları (örneğin plastik mıknatıslar) iletmezler.

Elektriği ileten mıknatıslara elektrik akımı verildiğinde, elektrik akımından doğan bir manyetik alan normal manyetik alandan ayrı olarak oluşur. Eğer akımın yönüne göre bu manyetik alanın yönü, mıknatısın doğal manyetik alanının yönüyle aynıysa toplam manyetik alan güçlenir. Manyetik alanların yönü birbirine zıtsa, bu alanlar birbirini zayıflatır ve toplam manyetik alan azalmış olur.

About Post Author