PHP’DE KULLANILABİLECEK MYSQL KOMUTLARI

Mysql_affected_rows
Bir önceki işlemden etkilenen satır sayısı

Mysql_close
Belirtilen mysql bağlantısını kapatır.

Mysql_connect
Sunucuya veritabanı bağlantısı açar.

Mysql_create_db
Mysql’de veritabanı açar.

Mysql_data_seek
Sonuç satırında belirtilen sıraya geçer.

Mysql_db_query
Mysql’e sorgu gönderir.

Mysql_drop_db
Veritabanını sunucudan siler.

Mysql_errno
Bir önceki işlemdeki mysql hata numarasını verir.

Mysql_error
Bir önceki işlemdeki mysql hata mesajın verir.

Mysql_fetch_array
Sonuçları dizi değişkeni olarak atar.

Mysql_fetch_field
Sonuç tablosundaki alan adını nesne olarak alır.

Mysql_fetch_lengths
Sonuç tablosundaki dizi değişkenin uzunluğunu alır.

Mysql_fetch_object
Sonuç satırını nesne olarak alır.

Mysql_fetch_row
Sonuç tablosundaki dizi değişkenini alır.

Mysql_field_name
Sonuç tablosundaki sonucun tablodaki alan adını verir.

Mysql_field_seek
Sonuç tablosunda sıra indeksini belirtilen yere götürür.

Mysql_field_table
Alan adı verilen sonucun tablo adını verir.

Mysql_field_type
Sonuçtaki alanın hangi tip olduğunu belirir.

Mysql_field_flags
Sonuçtaki alnın hangi tür ekstra parametrelerle tanımlandığını belirtir.

Mysql_field_len
Sonuçtaki alanın veritabanındaki uzunluğunu verir.

Mysql_free_result
Sonuçlar için atanan hafızayı boşaltır.

Mysql_insert_id
Bir önceki veri yerleştirmede oluşan otomatik veri değerini verir.

Mysql_list_fields
Sonuçtaki tüm tablo alanlarını listeler.

Mysql_list_dbs
Sunucudaki tim veritabanlarını listeler.

Mysql_list_tables
Veritabanındaki tüm tabloları listeler.

Mysql_num_fields
Sonuçtaki alan sayısını verir.

Mysql_num_rows
Sonuçtaki satır sayısını verir.

Mysql_pconnect
Sunucuya kalıcı bir bağlantı tanımlar.

Mysql_query
Veritabanına sorgu gönderir.

Mysql_result
Sorgudan dönen sonuçları alır.

Mysql_select_db
Sunucudan veritabanı çeker.

Mysql_table_name
Verilen alanın ait olduğu tablonun adını verir.

About Post Author